24 87 85 94 amh@tulipa.dk

Tulipa værdier – Hvad er vores værdier?

Er der nogen der værdsætter værdier?

– Det tror vi. Ved klart at melde ud hvordan vi arbejder og hvilket menneskesyn vi har, sender vi et klart signal til vores kunder og samarbejdspartnere, hvad de kan forvente sig af os.

Vores virksomhed arbejder efter følgende værdier:

 • Respekt: Vi, alle parter, viser hinanden respekt – Det kan være mange ting: vi er høflige, ærlig, hensynsfuld, yder vores bedste.
 • Høflig: Vi er høflige overfor hinanden. Dialog og drøftelser foregår på en høflig og sobert måde.
 • Ærlig: Vi er ærlige overfor hinanden og ærlige overfor os selv – Klare holdninger og meninger
 • Hensynsfuld: vi viser hensyn og menneskelighed overfor vores medmennesker.
 • Vi yder vores bedste: Vi yder vores bedste i de udfordringer, opgaver og projekter vi påtager os.

Løsninger og projekter:

 • Initiativ: Vi tager initiativ til udvikling, det være sig: samarbejde, produkter og løsninger.
 • Udvikling: Vi er innovative og proaktive, hvilket viser vores engagement overfor vores kunder.
 • Engagement: Vi engagere os i vores produkter og løsninger, hvilket viser vores ansvarsfølelse for vores engagement.
 • Ansvar: Vi står ved det vi levere og tager ansvar for vores løsninger og produkter, hvilket udmønter sig i vores ekspertise.
 • Ekspertise: Vores ekspertise giver sig udslag i den kvalitet vi leverer.
 • Kvalitet: Sammenholder vi alle disse egenskaber, giver det til sidst en høj kvalitet. En kvalitet der lever op til kundens krav og mere til. Kvalitet i TOP.